Torsdag 4/3- Lördag 6/3 Info om fjärrvärmetermografering Torsdag till lördag ska vi utföra fjärrvärmetermografering med drönare över centrala Forshaga med omnejd. Om ni bor i närheten och ser en drönare mitt i natten, så är det våra entreprenörer som jobbar för att vi ska ha trygga värmeleveranser. Vi gör ständiga kontrollmätningar och har övervakning på anläggningarna för att vi ska kunna agera snabbt och effektivt om avvikelser skulle uppstå. En del i de förebyggande underhållsaktiviteterna är att flygtermografera våra nät. Vi flyger då med en drönare försedd med värmekamera under nattetid när samhället har låg aktivitet. På så sätt kan vi upptäcka eventuella övertemperaturer i marken där fjärrvärmeledningarna ligger och utifrån det underlaget avgöra om vi har onödiga energiförluster eller läckage på delar av ledningssträckorna.