Aktuella fjärrvärmepriser

Här dyker vi ner i detaljerna kring fjärrvärmepriser, hur de beslutas och hur de påverkar både din plånbok och miljön. Från kostnadsbaserade beslut till miljövänliga incitament, vi belyser den transparens och rättvisa som guidar vår prismodell. 

Det kunderna betalar för fjärrvärmen ska täcka verksamhetens kostnader för att leverera en säker värme samt över tid ge en rimlig avkastning för framtida investeringar.

Priset ska ge ekonomiska incitament till energieffektiviseringsåtgärder som är riktiga ur ett miljömässigt systemperspektiv.

De kostnaderna som varje kund genererar skall återspeglas i taxan.

Kunden skall förstå sin egen påverkan på energikostnaden.

Fjärrvärmeavgiften består av en rörlig del och en fast del. Den rörliga delen är avläst förbrukning mätt i MWh (1000 kWh). Den fasta delen är en effektavgift mätt i kW som beräknas utifrån förbrukningen.

Energipriset baseras på bränslekostnader samt kostnader för drift och underhåll. Den energi som du använder produceras så energi-och miljöeffektivt som möjligt. Med de investeringar som gjorts i nya pannor under 2017 är målet att klara värmeproduktionen med biobränsle. Under mycket kalla perioder och vid driftstörningar kommer fossilt bränsle att behöva användas.

Från och med 1 januari 2016 tar vi betalt för den effekt du använt. Under den kallaste perioden är efterfrågan värme som störst. Och för att alla skall få det varmt och skönt måste Forshaga Energi AB dimensionera anläggningen så att alla kan ta ut mycket energi samtidigt.

Effektgrundande avgift är de tre kallaste dygnen de senaste året. Ditt effekt-abonnemang är ett medelvärde av din medeleffekt för dessa dygn. Då vi bytt avläsningssystem kan vi nu mäta alla kunders förbrukning per dygn. Som kund kan du då spara pengar på att vara energieffektiv under de kallaste månaderna. Och om du investerar i energibesparande åtgärder kan du ganska snabbt se besparingen med både lägre förbrukning och lägre effekt.

Nedan kan du se hur vi beräknar din effekt

Månadsmedeleffekt = (Energiförbrukning)/(antal dagar x 24 tim)

Den nya prismodellen gäller från och med 2016-01-01 är din abonnerade effekt baserat på förbrukningen för januari och februari.

Under mars månad varje år beräknas din nya månadsmedeleffekt fram som kommer att gälla för nästkommande 12-månaders period.

Tillsammans med våra kunder har vi ett långsiktigt mål att minska användningen av fossila bränslen. Du som kund har också en viktig del i vårt miljöarbete. Genom att använda energin mer effektivt på vintern bidrar du till en renare miljö.

Effektivt och bekymmersfritt

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme är en energilösning där värme genereras centralt och sedan distribueras via ett nätverk av rör till ditt hem. Istället för att ha en egen panna eller värmekälla i huset, får du värme levererad direkt från oss. Våra produktionsanläggningar använder biobränslen i form av briketter och pellets, vilket minskar utsläppet av växthusgaser.

Resultatet är en bekväm och pålitlig värmelösning som du kan lita på, oavsett årstid, fjärrvärmepriserna är dessutom konkurrenskraftiga och har en låg miljöpåverkan.

Skaffa fjärrvärme
Barn läser bok i soffan

Tre anledningar att välja fjärrvärme

1

Stabilt pris

Fjärrvärme har ett väldigt konkurrenskraftigt pris som dessutom sällan justeras. Därför behöver du inte oroa dig för oväntade kostnader på slutet av månaden.

2

Leveranssäkert

Fjärrvärme är väldigt leveranssäkert och om avbrott skulle uppstå är det sällan det märks av från din sida. Det är en bekväm värmelösning som du kan lita på, oavsett årstid.

3

Klimatsmart

Våra produktionsanläggningar använder förnybara energikällor och har låga utsläpp av växthusgaser. Detta gör det till en värmealternativ som är bra både för dig och för miljön.

Gör ett grönt val,
välj e-faktura!

På Forshaga Energi strävar vi inte bara efter att göra ditt liv enklare, utan även att göra en positiv inverkan på miljön. Med smarta betalningsalternativ som e-faktura, hanterar du dina räkningar och betalar med ett enkelt klick, samtidigt som du minskar pappersanvändning och sparar på vår omgivning. 

Läs mer om e-faktura