Undvik avgrävningar med Ledningskollen

Ledningskollen.se är en kostnadsfri webbtjänst som är utformad för att minska antalet oavsiktliga avgrävningar av ledningar, kablar och annan infrastruktur. Denna tjänst är en bra resurs för alla som är inblandade i grävnings- och schaktningsarbete.

Ledningskollen

Genom att använda Ledningskollen har du möjlighet att snabbt och smidigt erhålla exakta uppgifter från över 1200 ledningsägare, inklusive de större ledningsägarna. När du skickar en förfrågan om ledningsanvisning, distribueras din begäran till alla relevanta ledningsägare i området. Detta ger dig en heltäckande översikt över ledningsnätet i ditt arbetsområde och därmed minskad risk för att oavsiktligt gräva av någon annans infrastruktur.

Eftersom det ofta är komplicerat att fastställa vilka ledningar och kablar som finns under marken, är det lätt att oavsiktligt skada dem under grävarbeten. Ledningskollen minimerar denna risk genom att tillhandahålla korrekt information om ledningarnas läge och djup. Detta bidrar till att undvika kostsamma avgrävningar och därmed sparar du både tid och pengar.

Ledningskollen finansieras genom offentliga medel, vilket innebär att användningen av tjänsten är helt kostnadsfri. Detta gör den tillgänglig och användbar för alla inom branschen.

Genom att använda Ledningskollen har du möjlighet att själv rita in dina grävplaner på en karta. Detta ökar sannolikheten att du får rätt information och underlag direkt, vilket i sin tur leder till ökad effektivitet och minskad risk för missförstånd.

Ledningskollen kan även användas för att samordna olika markarbeten och underlätta ett informationsutbyte vid planering av framtida projekt. Oavsett om det handlar om att förhindra konflikt mellan projekt eller att göra det smidigt att planera för framtida projekt.

Länkar

E-Avrop