I dag anlände en leverans med vår senaste investering till Forshaga panncentral. För närvarande pågår monteringen av vår ORC-turbin, vilken kommer att generera el främst under vintern när efterfrågan är som högst.

Denna teknik innebär en ångturbin som drivs av trycket från het gas. Den roterande turbinen driver sedan en generator som producerar elektricitet. Den heta gasen värms upp i förångaren med hjälp av vårt hetvatten. Efter turbinen kyls gasen ner i systemets kondensor, där värmen överförs till fjärrvärmenätet och distribueras sedan ut till våra kunder.