Torsdag 25/8 kl 7.00 – 18.00 och Tisdag 30/8 kl. 7.00 – 18.00 kommer vi utföra arbete med fjärrvärmenätet, vilket innebär att inget varmvatten eller värme kommer att finnas de dagarna. Störningen berör den östra sidan av Storgatan. Vi beklagar eventuelle olägenheter.