Information gällande förändring av Fjärrvärmetaxa 2024


FEAB har inte ändrat kostnaden för fjärrvärme per kWh sedan 2016, men på grund av ökade bränslekostnader tvingas nu bolaget att justera taxan. Inköp av bränsle har, bara för bolaget i år, ökat med 40 %. Bolaget arbetar stenhårt för att hitta billigare sätt att producera värme, men är tvungna att ändra taxan från 56 öre per kWh till 68 öre per kWh från och med  1 jan 2024. 

Parallellt med förändringen kommer bolaget att också ändra beräkningen av effekttaxan. Idag beräknar vi taxan utifrån hela januari och februari. I stället kommer bolaget under perioden november till mars beräkna och bestämma taxan utifrån de tre kallaste dygnen. Detta hoppas vi innebär att skillnaderna mellan åren inte ska bli så stora åt något håll och på det sättet skapar en tydlig förutsägbarhet för både er som kunder och oss som bolag.